"Vi bygger en raus og inkluderende familie, for folk
i alle aldre" 

"Vi ønsker å se
mennesker bli etterfølgere
av Jesus og finne
sin plass
i denne familien"

"Vi tror at Jesus frelser,
helbreder og taler til mennesker"

"Det overnaturlige er naturlig for oss"


MISJONSBASAREN 2017

Lørdag 28. oktober arrangerer vi stor Misjonsbasar for HELE familien, i Betania. Inntektene fra basaren skal gå til våre misjonsprosjekter i Bolivia og i Thailand.

Les mer...

Hallo Venn i Slagenhallen 31. okt kl 17.00

Gjør noe positivt ut av Halloween! Bli med på Hallo Venn i stedet :) Masse godteri og aktiviteter for barn i Slagenhallen.

Les mer...

LED Regionalt 2017

Lørdag 4. november arrangeres LED Regionalt for oss i Vestfold. Det er Betania Larvik som er vertskap for arrangementet.

Les mer...

TPK17 - et nytt møtekonsept

Denne høsten starter vi opp et nytt møtekonsept, vi kaller TPK17.
Det er en gudstjeneste som starter kl 17.00 og vi vil ha ca to slike gudstjenester i halvåret i første omgang.

Les mer...

Nye ungdomsledere

Vi har gleden av å presentere våre nye ungdomsledere, som skal lede TPK ung fra høsten 2017.

Les mer...

Send oss dine bønneemner på epost!

Vi ønsker å stå med deg i bønn for dine behov og for de du ber for.

Les mer...

Video fra Shanarbeidet

Se den nye presentasjonsvideoen fra Shanarbeidet i Nord-Thailand. Et fantastisk folk, men et glemt folk, se den interessange videoen på 15 min, fra informasjonssiden til Shan Outreach Center.

Les mer...

Kalender

tirsdag 26. september 2017 kl. 19:00

Bønnebrus. Dag Øyvind Juliussen leder.


fredag 29. september 2017 kl. 19:30

TPK Ung


søndag 1. oktober 2017 kl. 11:00

Gudstjeneste. Eva Olsvold Sundar taler.


søndag 1. oktober 2017 kl. 11:30

Søndagskolekino


tirsdag 3. oktober 2017 kl. 19:00

Bønnebrus. Osvald Instebø leder.


søndag 8. oktober 2017 kl. 11:00

Gudstjeneste. Stian Ludvigsen taler.


Request Details

Session Id:rndybbpokoqgyzxqc2jx4vrlRequest Type:GET
Time of Request:26.09.2017 07:34:24Status Code:200
Request Encoding:Unicode (UTF-8)Response Encoding:Unicode (UTF-8)

Trace Information

CategoryMessageFrom First(s)From Last(s)
UrlRewriteeRPath: /nb-no/sidebyggertest2/til-tonsberg-pinsekirke RQ: &maxevents=6
FindItemIdByPathFant element med ItemId=38489(cached)0,0001520,000152
GetUserInfoFromCookie()er2useridbeta er ikke satt.0,0003520,000200
eR infoNew SqlUtil initiated, with total of 1 times0,0003840,000032
eR infoCurrentItemAccess started0,0036130,003229
GetUserInfoFromCookie()er2useridbeta er ikke satt.0,0036510,000038
GetUserInfoFromCookie()er2useridbeta er ikke satt.0,0036750,000024
GetUserInfoFromCookie()er2useridbeta er ikke satt.0,0036950,000020
GetUserInfoFromCookie()er2useridbeta er ikke satt.0,0037150,000020
eR infoGetting EFConnectionString0,0037330,000018
eR infoCurrentItemAccess finished0,0099450,006213
eR infoRead Item started0,0099770,000031
GetUserInfoFromCookie()er2useridbeta er ikke satt.0,0100060,000030
eR infoGetting EFConnectionString0,0100260,000019
eR2WebPageNew eRDbEntities db created, with total of 1 times0,0104380,000412
eR infoRead Item finished0,0145680,004130
TemplateSidebygger0,0162290,001661
CurrentItemId384890,0163150,000086
CurrentItemAccess10,0163340,000018
Sublayoutempty.master0,0163470,000013
eR infoSetting MasterPageFile empty.master, Master.MasterPageFileblank.master0,0165800,000233
aspx.pageEnd PreInit0,0167000,000120
aspx.pageBegin Init0,0167170,000017
aspx.pageEnd Init0,0167400,000023
aspx.pageBegin InitComplete0,0167530,000013
aspx.pageEnd InitComplete0,0167660,000012
aspx.pageBegin PreLoad0,0167790,000013
aspx.pageEnd PreLoad0,0167980,000019
aspx.pageBegin Load0,0168100,000012
eR infoItemId = 384890,0168390,000029
RenderingFileNamePage.PageBuilder.ascx0,0168690,000031
GetUserInfoFromCookie()er2useridbeta er ikke satt.0,0169060,000036
SkipItems00,0176520,000746
RenderItemListAsControlSELECT TOP 1000 Item.Title, Item.ItemId, Item.OriginalItemId, Item.ParentItemId, Item.ItemUrl, Item.GUID as ItemGUID, Template.ExtendTable, Template.ExtendTableShareValues, Item.RenderingFileName as ItemRendering, Template.RenderingFileName as TemplateRendering, Item.Container as ItemContainer, Template.Container as TemplateContainer  FROM Item INNER JOIN Template ON Item.TemplateId = Template.TemplateId  WHERE IsDeleted = 0   AND IsPublished = 1   AND (item.[language] = 'nb-no' OR item.[language] IS NULL OR item.[language] = '') AND Item.ParentItemId = 38489  AND PublishDate <= @PublishDate  AND (RemoveDate > @RemoveDate OR RemoveDate IS NULL) ORDER BY ItemOrder0,0180640,000413
RenderItemListAsControler:itemlist: PageNumber=00,0191110,001047
GetUserInfoFromCookie()er2useridbeta er ikke satt.0,0193620,000251
GetUserInfoFromCookie()er2useridbeta er ikke satt.0,0193960,000034
GetUserInfoFromCookie()er2useridbeta er ikke satt.0,0194180,000022
GetUserInfoFromCookie()er2useridbeta er ikke satt.0,0194400,000021
eR infoGetting EFConnectionString0,0194570,000018
RenderItemListAsControlRender listitem 1 (itemid:38490) with rendering Element.iCalFeed.ascx0,0263190,006862
aspx.pageEnd Load0,7430770,716758
aspx.pageBegin LoadComplete0,7431200,000043
aspx.pageEnd LoadComplete0,7431350,000015
aspx.pageBegin PreRender0,7431480,000013
aspx.pageEnd PreRender0,7431670,000020
aspx.pageBegin PreRenderComplete0,7431840,000017
aspx.pageEnd PreRenderComplete0,7432040,000020
aspx.pageBegin SaveState0,7437280,000524
aspx.pageEnd SaveState0,7439730,000244
aspx.pageBegin SaveStateComplete0,7439940,000021
aspx.pageEnd SaveStateComplete0,7440070,000013
aspx.pageBegin Render0,7440190,000012
eR infoRenderer started0,7440400,000021
eR infoRenders PageContent with Master Page: blank.master0,7440570,000016
eR infobase.Render(writer) finished0,7445400,000483
eR infoAdds values to custom tags started0,7446140,000075
eR infoAdds values to custom tags finished0,7447630,000149
eR infoPrøver å finne LayoutItemId med språk med EF0,7451030,000340
eR infoResultatet ble LayoutItemId = 0,7497500,004647
eR infoLayoutItem finished0,7497880,000038
GetUserInfoFromCookie()er2useridbeta er ikke satt.0,7499650,000177
eR infoRenderer finished0,7500130,000049
aspx.pageEnd Render0,7500560,000042

Control Tree

Control UniqueIDTypeRender Size Bytes (including children)ViewState Size Bytes (excluding children)ControlState Size Bytes (excluding children)
__PageASP.er_item_aspx438100
    ctl00ASP.site_beta_design_sublayouts_empty_master000
        ctl00$ctl00ASP.site_beta_design_layouts_blank_master000
            form1System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm0960
                ctl00$ctl00$ctl00System.Web.UI.LiteralControl000
                ctl00$ctl00$contentSystem.Web.UI.WebControls.ContentPlaceHolder000
                    ctl00$ctl00$content$ctl00System.Web.UI.LiteralControl000
                    ctl00$ctl00$content$contentSystem.Web.UI.WebControls.ContentPlaceHolder000
                        ctl00$ctl00$content$content$ctl00ASP.site_beta_design_renderings_page_pagebuilder_ascx000
                            ctl00$ctl00$content$content$ctl00$ctl00eR2.Controls.itemlist018960
                                ctl00$ctl00$content$content$ctl00$ctl01System.Web.UI.WebControls.PlaceHolder000
                                    ctl00$ctl00$content$content$ctl00$ctl02ASP.site_beta_design_renderings_element_icalfeed_ascx000
                                        ctl00$ctl00$content$content$ctl00$ctl02$litInfoSystem.Web.UI.WebControls.Literal010960
                                        ctl00$ctl00$content$content$ctl00$ctl02$ctl00System.Web.UI.LiteralControl000
                    ctl00$ctl00$content$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                ctl00$ctl00$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000

Session State

Session KeyTypeValue

Application State

Application KeyTypeValue
dbcheckedSystem.BooleanTrue
database-version-checked-betaSystem.BooleanTrue
beta_urlcacheSystem.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String]System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String]

Request Cookies Collection

NameValueSize

Response Cookies Collection

NameValueSize
ASP.NET_SessionIdrndybbpokoqgyzxqc2jx4vrl42

Headers Collection

NameValue
ConnectionKeep-Alive
Content-Length0
Accept*/*
Hostbeta.3.erkunde.no
User-AgentMozilla/4.0 (compatible; Win32; WinHttp.WinHttpRequest.5)
X-Original-URL/nb-no/sidebyggertest2/til-tonsberg-pinsekirke?maxevents=6

Response Headers Collection

NameValue
X-AspNet-Version4.0.30319
Set-CookieASP.NET_SessionId=rndybbpokoqgyzxqc2jx4vrl; path=/; HttpOnly
Cache-Controlprivate
Content-Typetext/html

Form Collection

NameValue

Querystring Collection

NameValue
erpathnb-no/sidebyggertest2/til-tonsberg-pinsekirke
maxevents6

Server Variables

NameValue
ALL_HTTPHTTP_CONNECTION:Keep-Alive HTTP_CONTENT_LENGTH:0 HTTP_ACCEPT:*/* HTTP_HOST:beta.3.erkunde.no HTTP_USER_AGENT:Mozilla/4.0 (compatible; Win32; WinHttp.WinHttpRequest.5) HTTP_X_ORIGINAL_URL:/nb-no/sidebyggertest2/til-tonsberg-pinsekirke?maxevents=6
ALL_RAWConnection: Keep-Alive Content-Length: 0 Accept: */* Host: beta.3.erkunde.no User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; Win32; WinHttp.WinHttpRequest.5) X-Original-URL: /nb-no/sidebyggertest2/til-tonsberg-pinsekirke?maxevents=6
APPL_MD_PATH/LM/W3SVC/92/ROOT
APPL_PHYSICAL_PATHF:\eredaktor3beta\
AUTH_TYPE 
AUTH_USER 
AUTH_PASSWORD 
LOGON_USER 
REMOTE_USER 
CERT_COOKIE 
CERT_FLAGS 
CERT_ISSUER 
CERT_KEYSIZE 
CERT_SECRETKEYSIZE 
CERT_SERIALNUMBER 
CERT_SERVER_ISSUER 
CERT_SERVER_SUBJECT 
CERT_SUBJECT 
CONTENT_LENGTH0
CONTENT_TYPE 
GATEWAY_INTERFACECGI/1.1
HTTPSoff
HTTPS_KEYSIZE 
HTTPS_SECRETKEYSIZE 
HTTPS_SERVER_ISSUER 
HTTPS_SERVER_SUBJECT 
INSTANCE_ID92
INSTANCE_META_PATH/LM/W3SVC/92
LOCAL_ADDR89.221.244.66
PATH_INFO/er/item.aspx
PATH_TRANSLATEDF:\eredaktor3beta\er\item.aspx
QUERY_STRINGerpath=nb-no/sidebyggertest2/til-tonsberg-pinsekirke&maxevents=6
REMOTE_ADDR213.236.241.144
REMOTE_HOST213.236.241.144
REMOTE_PORT64342
REQUEST_METHODGET
SCRIPT_NAME/er/item.aspx
SERVER_NAMEbeta.3.erkunde.no
SERVER_PORT80
SERVER_PORT_SECURE0
SERVER_PROTOCOLHTTP/1.1
SERVER_SOFTWAREMicrosoft-IIS/7.5
URL/er/item.aspx
HTTP_CONNECTIONKeep-Alive
HTTP_CONTENT_LENGTH0
HTTP_ACCEPT*/*
HTTP_HOSTbeta.3.erkunde.no
HTTP_USER_AGENTMozilla/4.0 (compatible; Win32; WinHttp.WinHttpRequest.5)
HTTP_X_ORIGINAL_URL/nb-no/sidebyggertest2/til-tonsberg-pinsekirke?maxevents=6

Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.7.2114.0

Alle hendelser
Her kan firma kjøpe reklame- plass, med henvising til sin egen nettside - ta kontakt med kontoret.