"Vi bygger en raus og inkluderende familie, for folk
i alle aldre" 

"Vi ønsker å se
mennesker bli etterfølgere
av Jesus og finne
sin plass
i denne familien"

"Vi tror at Jesus frelser,
helbreder og taler til mennesker"

"Det overnaturlige er naturlig for oss"


TPK17 - et nytt møtekonsept

Denne høsten starter vi opp et nytt møtekonsept, vi kaller TPK17.
Det er en gudstjeneste som starter kl 17.00 og vi vil ha ca to slike gudstjenester i halvåret i første omgang.

Les mer...

Send oss dine bønneemner på epost!

Vi ønsker å stå med deg i bønn for dine behov og for de du ber for.

Les mer...

Kalender

fredag 24. november 2017 kl. 19:30

TPK Ung


lørdag 25. november 2017 kl. 14:00

Sangkafe og adventsfest! Tema


søndag 26. november 2017 kl. 11:00

Gudstjeneste. Oliver Nordbø taler. MenMøte


søndag 26. november 2017 kl. 11:30

Søndagskole\, KLUBBSØNDAG


tirsdag 28. november 2017 kl. 19:00

Bønnebrus. Dag Øyvind Juliussen.


fredag 1. desember 2017 kl. 19:30

TPK UngAlle hendelser
Her kan firma kjøpe reklame- plass, med henvising til sin egen nettside - ta kontakt med kontoret.